اقلیم جان

به جهان خرم از آنم که جهان خرم از اوست/عاشقم بر همه عالم که همه عالم از اوست

اسفند 90
1 پست
آذر 90
1 پست
آبان 90
1 پست
مهر 90
1 پست